Jolanta Januszkiewicz
Przedszkole Publiczne nr 64 „Rusałka”, Redakcja BIP
Odpowiedzialność: Redaktor strony podmiotowej BIP, Zarządzanie publikacjami w BIP.
Telefon: +48 91 423 12 55
Faks: +48 91 422 88 48

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Przedszkola Publicznego nr 64 „Rusałka”, ul. Księcia Barnima III Wielkiego 26, 71-437 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Przedszkola Publicznego nr 64 „Rusałka”, ul. Księcia Barnima III Wielkiego 26, 71-437 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Przedszkola Publicznego nr 64 „Rusałka”, ul. Księcia Barnima III Wielkiego 26, 71-437 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Przedszkola Publicznego nr 64 „Rusałka”, ul. Księcia Barnima III Wielkiego 26, 71-437 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Podkategorie

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przedszkola Publicznego nr 64 „Rusałka” w Szczecinie, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przedszkola Publicznego nr 64 „Rusałka” w Szczecinie.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora Przedszkola Publicznego nr 64 „Rusałka” w Szczecinie.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności Przedszkola Publicznego nr 64 „Rusałka” w Szczecinie - źródła programów i planów działania, strategie, programy, plany, projekty oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

COM_CONTENT_READ_MOREDziałalność

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Przedszkola Publicznego nr 64 „Rusałka” w Szczecinie oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Przedszkola Publicznego nr 64 „Rusałka” w Szczecinie.

COM_CONTENT_READ_MOREGospodarka

W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe naszego Przedszkola Publicznego nr 64 „Rusałka” w Szczecinie, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł publicznych.

COM_CONTENT_READ_MORESprawozdania finansowe

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole i audyty

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Publicznego nr 64 „Rusałka” w Szczecinie.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Przedszkola Publicznego nr 64 „Rusałka” w Szczecinie w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

COM_CONTENT_READ_MOREOgłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Przykładowej Instytucji i wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MOREPraca w Przykładowej Instytucji